Chúng tôi làm được gì?

 

Telesale ngay tức thì

Giới thiệu

Đối tượng

Khách hàng sử dụng smartphone với kết nối dữ liệu di động.

Hành vi khách hàng

Khách hàng truy cập website bất kỳ; đăng nhập trực tiếp, tìm kiếm từ google, thông qua quảng cáo, mạng xã hội.

Doanh nghiệp nhận biết

Doanh nghiệp nhận biết: thời gian, địa điểm khách hàng vào web và đã đang xem gì.

Tại sao chọn Wtarget

Đăng ký sử dụng